پیدا

ساخت سوله

درخواست حذف اطلاعات

ساخت سوله:
سوله برای صنایع، انبارها، ورزشگاه ها، سالن های تولید دام و طیور و اشیانه هواپیماو... به کار می رود. بنا بر ابعاد دهانه، ارتفاع و طول و تحمل بار برف و وزش باد هر منطقه طراحی سوله متفاوت است.
برای ساخت سالن صنعتی از سازه هایی با سطح مقطع متغیر استفاده می شود. ابعاد و وزن با توجه به کاربری هر واحد صنعتی تغییر می نماید. مهم ترین عوامل تعیین کننده در وزن سالن های صنعتی:
منطقه ای که برای ساخت سوله در نظر گرفته میشود
جهت میزان سرعت وزش باد
میزان حداکثر بارش برف
دهانه سالن
ارتفاع ستون ها ( استفاده از جرثقیل سقفی)
انواع سوله:
سوله تک دهانه به صورت ۸
سوله دو یا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸
سوله دو دهانه به صورت ۸
سوله مدور,سوله چند ضلعی
مراحل ساخت سوله:
• طراحی سوله
• ساخت سوله
• رنگ سوله
• نصب سوله
• پیچ و مهره و هزینه های جرثقیل
• بیمه و مسئولیت سوانح در حین نصب سوله
کلمات کلیدی:"ساخت سوله + سوله + مراحل ساخت سوله + انواع سوله + طراحی سوله سوله + سوله سازی + هزینه ساخت سوله + قیمت ساخت و نصب سوله + طراحی و ساخت و نصب سوله